Everyone Can Pull Up The Iron Curtain,
The Art Is To Build Iron Bridges.
Folkart Time
B1 K:9 D:914
Kazım Dirik Mh. 296 Sk. No:8
Bornova - İzmir / Türkiye
T +90 232 247 26 52
F +90 232 247 26 53
[email protected]
www.airanka.com.tr
สินค้าทั่วไป สุขภาพและเภสัชภัณฑ์  วัตถุอันตราย สินค้าอ่อนไหว สินค้ามีมูลค่า สินค้าที่เป็นของสดของเสียได้ สินค้าพิเศษ อุตสาหกรรม

สินค้าที่เป็นของสดของเสียได้

สินค้าที่เป็นของสดของเสียได้

ในฐานะ Air Anka เราพร้อมที่จะให้การดูแลสินค้าเชิงพาณิชย์ที่เป็นของสดของเสียได้ของท่าน เช่น ผลไม้ ผัก เนื้อ สินค้าสด/แช่แข็ง สินค้านมเนย หรือดอกไม้ เราตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิและสภาวะการขนส่งอยู่ในระดับที่เหมาะสมตามข้อกำหนดที่สำคัญที่สุดสำหรับสินค้าของสดของเสียได้ และจัดส่งสินค้าของท่านไปจุดหมายให้สดใหม่ที่สุด!

สิทธิประโยชน์
•    สภาวะการขนส่งที่เหมาะสม
•    ระบบควบคุมอุณหภูมิ
•    บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
•    โครงสร้างที่เหมาะสมสำหรับสินค้าของสดของเสียได้

คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับคุกกี้ที่เราใช้โดยไปที่หน้านโยบายคุกกี้
BUSINESS
ชื่อ *
นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน *
ที่อยู่อีเมลของท่าน *
ข้อความ *
ฉันยอมรับว่าฉันยินยอมอย่างชัดแจ้งในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของฉัน ในการใช้งานและการแบ่งปันอย่างจำกัดเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลภายในขอบเขตของกระบวนการที่เกี่ยวข้อง และการจัดเก็บตามระยะเวลาที่กำหนด และฉันได้รับแจ้งแล้ว เกี่ยวกับเรื่องนี้ และฉันเข้าใจ "คำชี้แจงความยินยอมอย่างชัดแจ้ง" และ "ข้อความชี้แจงทั่วไปเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" ฉันเข้าใจ
Lütfen bekleyin
ไทย
TEKLİF AL
Aradığın robotu bulmak için teklif al!
Undefined key; teklifal_form_name_title *
Undefined key; teklifal_form_company *
Undefined key; teklifal_form_phone_title *
Undefined key; teklifal_form_mail_title *
Undefined key; teklifal_form_msg_title *
Lütfen bekleyin