Everyone Can Pull Up The Iron Curtain,
The Art Is To Build Iron Bridges.
Folkart Time
B1 K:9 D:914
Kazım Dirik Mh. 296 Sk. No:8
Bornova - İzmir / Türkiye
T +90 232 247 26 52
F +90 232 247 26 53
[email protected]
www.airanka.com.tr
Chuẩn mực
Chuẩn mực

Chuẩn mực

Trên lộ trình này, chúng tôi đặt mục tiêu trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực vận tải hàng không, chúng tôi tự hào có thể cung cấp dịch vụ cho tất cả các ngành. Chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của tính bảo mật đối với mỗi ngành mà chúng tôi phục vụ. Bạn có thể chọn bất kỳ tùy chọn nào phù hợp với nhu cầu của mình trong số danh mục giải pháp toàn diện của chúng tôi, từ khu vực nhà nước đến tư nhân, từ sản xuất đến logistics và hóa chất, đồng thời có thể gạt bỏ mọi lo lắng về tính bảo mật.
Tại Air Anka, sự tin tưởng của khách hàng đối với công ty chúng tôi là chuẩn mực lớn nhất của chúng tôi!
 

Bạn có thể tìm hiểu về các cookie mà chúng tôi sử dụng bằng cách truy cập trang chính sách cookie.
BUSINESS
Tên *
Họ *
Số điện thoại *
Địa chỉ email *
Lời nhắn *
Tôi chấp nhận rằng tôi hoàn toàn đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, việc sử dụng và chia sẻ có giới hạn cho mục đích xử lý trong phạm vi của quy trình liên quan và lưu trữ dữ liệu đó trong khoảng thời gian cần thiết và tôi đã được thông báo về vấn đề này và tôi hiểu "Tuyên bố đồng ý rõ ràng" và "Văn bản làm rõ chung về bảo vệ dữ liệu cá nhân". Tôi hiểu.
Lütfen bekleyin
Tiếng Việt
TEKLİF AL
Aradığın robotu bulmak için teklif al!
Undefined key; teklifal_form_name_title *
Undefined key; teklifal_form_company *
Undefined key; teklifal_form_phone_title *
Undefined key; teklifal_form_mail_title *
Undefined key; teklifal_form_msg_title *
Lütfen bekleyin