Everyone Can Pull Up The Iron Curtain,
The Art Is To Build Iron Bridges.
Folkart Time
B1 K:9 D:914
Kazım Dirik Mh. 296 Sk. No:8
Bornova - İzmir / Türkiye
T +90 232 247 26 52
F +90 232 247 26 53
[email protected]
www.airanka.com.tr
Hàng hóa thông thường Y tế và dược phẩm  Vật liệu nguy hiểm Sản phẩm nhạy cảm Sản phẩm có giá trị Sản phẩm dễ hư hỏng Hàng hóa đặc biệt Các ngành nghề

Hàng hóa đặc biệt

Hàng hóa đặc biệt

Dù loại hàng hóa của bạn là gì hoặc ngành của bạn là gì, bạn có thể giao sản phẩm của mình đến bất kỳ điểm đến nào dưới sự đảm bảo của Air Anka! Với danh mục giải pháp toàn diện của chúng tôi từ vật liệu y tế đến động vật sống, hàng hóa có giá trị đến vật liệu nguy hiểm hoặc các sản phẩm nhạy cảm, chúng tôi vận chuyển hàng hóa thuộc bất kỳ chủng loại nào tới điểm đến phù hợp với các quy định quốc gia và quốc tế, với tốc độ tối đa!

Lợi ích
•    Giải pháp cá nhân hóa
•    Nhận thức về trách nhiệm
•    Nhân viên chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm 
•    Công nghệ tiên tiến
•    Điều kiện vận chuyển cụ thể cho từng sản phẩm
•    Các biện pháp an ninh nghiêm ngặt
•    Bảo mật
•    Thời gian vận chuyển ngắn

Bạn có thể tìm hiểu về các cookie mà chúng tôi sử dụng bằng cách truy cập trang chính sách cookie.
BUSINESS
Tên *
Họ *
Số điện thoại *
Địa chỉ email *
Lời nhắn *
Tôi chấp nhận rằng tôi hoàn toàn đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, việc sử dụng và chia sẻ có giới hạn cho mục đích xử lý trong phạm vi của quy trình liên quan và lưu trữ dữ liệu đó trong khoảng thời gian cần thiết và tôi đã được thông báo về vấn đề này và tôi hiểu "Tuyên bố đồng ý rõ ràng" và "Văn bản làm rõ chung về bảo vệ dữ liệu cá nhân". Tôi hiểu.
Lütfen bekleyin
Tiếng Việt
TEKLİF AL
Aradığın robotu bulmak için teklif al!
Undefined key; teklifal_form_name_title *
Undefined key; teklifal_form_company *
Undefined key; teklifal_form_phone_title *
Undefined key; teklifal_form_mail_title *
Undefined key; teklifal_form_msg_title *
Lütfen bekleyin