Everyone Can Pull Up The Iron Curtain,
The Art Is To Build Iron Bridges.
Folkart Time
B1 K:9 D:914
Kazım Dirik Mh. 296 Sk. No:8
Bornova - İzmir / Türkiye
T +90 232 247 26 52
F +90 232 247 26 53
[email protected]
www.airanka.com.tr
Hàng hóa thông thường Y tế và dược phẩm  Vật liệu nguy hiểm Sản phẩm nhạy cảm Sản phẩm có giá trị Sản phẩm dễ hư hỏng Hàng hóa đặc biệt Các ngành nghề

Vật liệu nguy hiểm

Vật liệu nguy hiểm

Air Anka cung cấp một lộ trình an toàn cho các vật liệu nguy hiểm! Nhận thức được toàn bộ trách nhiệm khi vận chuyển vật liệu nguy hiểm, đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi cung cấp các dịch vụ phù hợp với các quy định của quốc gia và quốc tế. Chúng tôi vận chuyển các vật liệu nguy hiểm thuộc tất cả các phân loại (1 đến 9) bằng các biện pháp phòng ngừa an toàn bổ sung, đồng thời chúng tôi cũng có thể đáp ứng nhu cầu vận chuyển khẩn cấp của bạn khi cần thiết!

Lợi ích
•    Dịch vụ vận chuyển theo sản phẩm cụ thể cho tất cả các loại vật liệu nguy hiểm (1 đến 9)
•    Vận chuyển có kiểm soát nhiệt độ
•    Các biện pháp phòng ngừa an toàn bổ sung
•    Vận chuyển nhanh chóng

Bạn có thể tìm hiểu về các cookie mà chúng tôi sử dụng bằng cách truy cập trang chính sách cookie.
BUSINESS
Tên *
Họ *
Số điện thoại *
Địa chỉ email *
Lời nhắn *
Tôi chấp nhận rằng tôi hoàn toàn đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, việc sử dụng và chia sẻ có giới hạn cho mục đích xử lý trong phạm vi của quy trình liên quan và lưu trữ dữ liệu đó trong khoảng thời gian cần thiết và tôi đã được thông báo về vấn đề này và tôi hiểu "Tuyên bố đồng ý rõ ràng" và "Văn bản làm rõ chung về bảo vệ dữ liệu cá nhân". Tôi hiểu.
Lütfen bekleyin
Tiếng Việt
TEKLİF AL
Aradığın robotu bulmak için teklif al!
Undefined key; teklifal_form_name_title *
Undefined key; teklifal_form_company *
Undefined key; teklifal_form_phone_title *
Undefined key; teklifal_form_mail_title *
Undefined key; teklifal_form_msg_title *
Lütfen bekleyin